Danh sách doanh nghiệp tại Quảng Trị

Có tổng số 7.122 công ty khu vực Quảng Trị.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sagota Đông Hà

Mã số thuế: 3200710115 - Thành lập ngày: 03/07/2020
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn đồ uống

Công Ty Cổ Phần Quỹ Đầu Tư Israel

Mã số thuế: 3200710108 - Thành lập ngày: 02/07/2020
Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần Tozen Việt Nam

Mã số thuế: 3200710098 - Thành lập ngày: 02/07/2020
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quán Ngang, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Địa Trạch Lâm

Mã số thuế: 3200709896 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Phòng 6, số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Địa Thiên Thái Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709984 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Phòng 5 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Trạch Lôi

Mã số thuế: 3200709889 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 2, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Hỏa Sơn Lữ

Mã số thuế: 3200709991 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 2, tầng 1 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Trạch Sơn

Mã số thuế: 3200709906 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 3, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Phong Hỏa Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709871 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Tầng 1, số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Trạch Hỏa

Mã số thuế: 3200709945 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 1, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Địa Phong Thăng Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709977 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Phòng 7 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Đồng Nhân Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709952 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 1, tầng 1 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Thiên Hỏa Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709920 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 3, tầng 1 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Thiên Trạch

Mã số thuế: 3200709913 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 1, tầng 1 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Phương Nam

Mã số thuế: 3200709864 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Số 38 đường Đoàn Hữu Trưng, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thành An

Mã số thuế: 3200710027 - Thành lập ngày: 29/06/2020
Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Triệu Long Corp

Mã số thuế: 3200709832 - Thành lập ngày: 27/06/2020
Địa chỉ: 206/1 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Công Ty TNHH Điện Quang Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709818 - Thành lập ngày: 26/06/2020
Địa chỉ: Kiệt 33 Đoàn Khuê, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng Lượng Xanh Tiến Thành

Mã số thuế: 3200709800 - Thành lập ngày: 25/06/2020
Địa chỉ: 38 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Trung Phu Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709737 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Tầng 1, số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Sơn Lôi

Mã số thuế: 3200709744 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Phòng 4, Số 447 Lê Duẩn, khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Điện Xanh

Mã số thuế: 3200709688 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Số 5A Chế Lan Viên, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Phong Trạch Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709663 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Tầng 2, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Địa Sơn Khiêm Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709656 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Phòng 10 Số 445 Lê Duẩn, khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tiêm Chủng Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709670 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: 04 Phạm Đình Hổ, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động y tế dự phòng

Công Ty TNHH Trạch Địa

Mã số thuế: 3200709695 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Phòng 4, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Đại Hữu Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709769 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Tầng 1, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Địa Lôi

Mã số thuế: 3200709712 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Phòng 9, Số 445 Lê Duẩn, khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Sơn Hỏa

Mã số thuế: 3200709705 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Phòng 3 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Hỏa Thiên Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709776 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 2, tầng 2 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Phong Lôi

Mã số thuế: 3200709783 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Tầng 2, Số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Bát Đoài

Mã số thuế: 3200709751 - Thành lập ngày: 24/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 3, tầng 2 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Hưng Thịnh

Mã số thuế: 3200709649 - Thành lập ngày: 23/06/2020
Địa chỉ: Đội 6 Bích La Đông, Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Nghành nghề kinh doanh: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Thủy Trạch

Mã số thuế: 3200709430 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Tầng 1, số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Phong Địa

Mã số thuế: 3200709381 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Tầng 1, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Phong Sơn Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709511 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 2, tầng 2 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Trạch Thiên

Mã số thuế: 3200709399 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 5, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Lôi Hỏa

Mã số thuế: 3200709409 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Tầng 2, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Hỏa Địa

Mã số thuế: 3200709416 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 2, tầng 2 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Lôi Thiên

Mã số thuế: 3200709536 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Tầng 1 số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Bát Cấn

Mã số thuế: 3200709448 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Phòng 2 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Bát Khôn

Mã số thuế: 3200709504 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Phòng 11 Số 445 Lê Duẩn, khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Bát Tốn

Mã số thuế: 3200709455 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Tầng 2, số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Thủy Lôi

Mã số thuế: 3200709423 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Tầng 2, Số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Thủy Địa Tỷ

Mã số thuế: 3200709462 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Tầng 2, số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Hoả Phong Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709543 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Phòng Số 3, tầng 2, số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Đại Tráng Quảng Trị

Mã số thuế: 3200709494 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Tầng 2, số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Lôi Địa

Mã số thuế: 3200709529 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Tầng 1, số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Lôi Phong Hằng

Mã số thuế: 3200709487 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 1, tầng 2 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Công Ty TNHH Bát Càn

Mã số thuế: 3200709617 - Thành lập ngày: 22/06/2020
Địa chỉ: Phòng số 2, tầng 2 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị